Saobraznost / reklamacije / servis

Poštovani kupci, ukoliko imate bilo kakav problem vezano za naše proizvode, servis, reklamacije, distribuciju, vaša lična prava, proceduru pronalaženja rešenja za isti možete pronaći na ovoj stranici.

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a istovremeno izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, možete prijaviti pozivom na brojeve: 063421476, 0694858355. Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8:00h do 16:00h. Ista će biti zabeležena i kurir će biti poslat na vašu adresu da preuzme neispravnu robu.  Možete ga i sami organizovati, ali tek pošto reklamaciju prijavite službi za reklamaciju. U roku od 8 dana od dana reklamiranja proizvoda ili dana kada je reklamacija izjavljena putem poziva službe prodaje i reklamacija, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

Kako rešiti i skratiti vreme rešavanja reklamacije?

Uz robu je neophodno da nam dostavite originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu. Najbolje je to učiniti u originalnom pakovanju i što kompletnije.
Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova. Tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo vam istu robu. Budite što detaljniji u opisu.
Fizički oštećena roba koja nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji nema pravo na reklamaciju ili besplatan servis. Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, stoga rizik prelazi na kupca.
U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku . Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi trgovac.
Molimo vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.
Dogovor oko slanja robe na servis postižete pozivom na brojeve telefona naše službe prodaje i reklamacija (063421476, 0694858355) i to u period od 8:00-16:00, od ponedeljka do petka.
Novasavremena.rs odgovorna je za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i ispororuke, snosi novasavremena.rs

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo vas da nas pozovete telefonom na broj 063421476, 0694858355 Ili pošaljite nam e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@novasavremena.rs.
Navedite razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo vas o daljem postupanju.
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas kontaktirate. Učinite to najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 063421476, 0694858355 u periodu od 08:00 – 16:00h svakog radnog dana, Ili pošaljeti e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@novasavremena.rs i opišite kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo vas o daljem postupanju. To ćemo učiniti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Zvaničan Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.
Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

U zavisnosti od vremena kad je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacije:

  1. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda -u ovom slučaju uputite poziv našoj službi prodaje i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostave ga našoj službi reklamacije. Ukoliko ste ustanovili neispravnost prilikom preuzimanja, čim paket stigne u našu svojinu i ustanovi se neispravnost istog, šaljemo vam novi ili zamenski proizvod, pa čak i povraćaj vašeg novca, u zavisnosti od dogovora.
  2. Reklamacija na oštećenu pošiljku – da reklamirani proizvod pošalje dostavnom službom na adresu reklamacije ili direktno u servis, zavisno od dogovora sa službom reklamacije, sa servisnim listom i bilo bi korisno u originalnoj ambalaži.

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri prvom korištenju, u obavezi smo da prvo proverimo sa serviserom opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupimo zameni robe ili povraćaju novca. Rok za odgovor po vašem prigovoru je 8 dana od dana kada uređaj/roba bude isporučena kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga donosi se odluka da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost tehničke robe prilikom prvog korištenja i u roku od 3 dana od kupovine biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži, i ako je ovlašćeni serviser potvrdio vaše navode. Ambalaža je uslov da se reklamacija ove vrste ne bi odbila i neophodno je da se dostavi uz uređaj prilikom reklamacije.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

  1. da prijavi reklamaciju pozivom na brojeve službe prodaje: (063421476, 0694858355)
  2. da reklamirani proizvod pošalje dostavnom službom na adresu reklamacije ili direktno u servis, zavisno od dogovora sa službom reklamacije, sa servisnim listom i u originalnoj ambalaži.
  3. da prilikom slanja proizvoda podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost duži od 24 meseca)
  4. da prilikom reklamacije detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara)
  5. posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija isključivo kod službe za reklamaciju, na brojeve naše službe prodaje (063421476, 0694858355)

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Za više informacija možete nas kontaktirati na prodaja@novasavremena.rs.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Novasavremena.rs (Preduzeće Nova savremena doo) će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo vas da nas obavestite na adresu prodaja@novasavremena.rs ili pozivom na kontakt telefone: 063421476, 0694858355.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi novasavremena.rs, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije. Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu: prodaja@novasavremena.rs.

 

Nova Savremena Knjaževac