Svi podaci poslati putem ove kontakt stranice su namenjeni isključivo za internu upotrebu Nova Savremena d.o.o., i kao takvi neće biti prosleđivani trećim licima.