Politika privatnosti

Mi smo
novasavremena.rs, Preduzeća Nova savremena doo, PIB: 100407367, MB: 06491618,
Sedište firme: Knjaza Miloša 10 19350 Knjaževac
e-mail: prodaja@novasavremena.rs
Telefoni: 063421476, 0694858355
019731430 019443713

Vrste podataka ličnosti koje prikupljamo

novasavremena.rs prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
novasavremena.rs preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacija i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Svrha obrade i pravni osnov

novasavremena.rs koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:
Obrada transakcije
Korisnička podrška
novasavremena.rs podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Zaključenje ili izvršenje ugovora.
Kupac poručivanjem daje saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje je ostavio, dok se drugačije ne izjasni, što može uraditi u bilo kom momentu.

Korisnici podataka

novasavremena.rs ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

novasavremena.rs čuva Vaše podatke tokom vremenskog perioda od 3 godine.
U ime novasavremena.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća Nova savremena doo(i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Transfer podataka o ličnosti van Republike Srbije

novasavremena.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
Pristup Vašim podacima o ličnosti;
Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje Vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.
Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svesni da to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti uskraćen. Ukoliko se neka od Vaših ličnih informacija promeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo vas da nastale izmene unesete i na našu stranicu.

Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: prodaja@novasavremena.rs
Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom vaših poseta web sajtu.
Prava možete ostvariti kontaktiranjem novasavremena.rs na sledeće načine:
Adresa: Preduzeće Nova savremena doo Knjaza Miloša 10 19350 Knjaževac
Email adresa: prodaja@novasavremena.rs
Telefoni: 063421476, 0694858355, 019731430, 019443713

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija, ili e-mailom: office@poverenik.rs, ili telefonom na 011 3408 900

Cookies

”Cookies” su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva vaš hard disk, a koji omogućuju našem sajtu da prepozna vaš računar kada sledeći put posetite novasavremena.rs web site. novasavremena.rs ove fajlove koristi isključivo za sakupljanje informacija koje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite web sajtu novasavremena.rs, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Maloletna lica

Preduzeće Nova Savremena doo preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju svoje lične podatke Preduzeću Nova savremena bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Preduzeće Nova savremena doo svesno nikada neće uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Obaveštavanje o promenama

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.