Navedene cene važe za jedan komad proizvoda, osim ako to nije eksplicitno drugačije navedeno.